พล.ต.ต.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา
ผบก.ภ.จว.ระนอง

เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
ประวัติ ความเป็นมา


ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2451 เดิมใช้ชื่อว่า "กองตำรวจภูธรจังหวัดระนอง" มีขุนเริงระงับภัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองคนแรก สถานที่ทำการของกองตำรวจสร้างเป็นอาคารไม้ยกพื้นขนาดกว้าง 11 คูหา ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งของสภ.อ.เมืองระนองปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ.2485 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง" โดยมี พ.ต.ท.ถวิล คำเถียรดำรงตำแหน่งเป็นผู้กับกำการเป็นคนแรก โดยสถานที่ทำการก็ยังใช้สถานที่เดิมร่วมกับ สภ.อ.เมืองระนองมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2504 จึงได้มีการสร้างอาคารกองกำกับการแยกเป็นสัดส่วนมาจาก สภ.อ.เมืองระนอง โดยอาคารแรกได้สร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น กว้าง 4 คูหา ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างติดต่อกับสภ.อ.เมืองระนอง

และเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในยุคของ พ.ต.ท.เทียน สุโกศล ผู้กับกำการฯ ก็ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมา ณ.บริเวณด้านหน้าที่ทำการเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 5 คูหา และได้ใช้อาคารหลังนี้เรื่อยมา

พ.ศ. 2539 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ก็ได้ถูก ยกฐานะเป็น "กองบังคับการ" โดยมี พล.ต.ต.วิชัย สุขมงคล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการคนแรก ก็ได้ใช้อาคารหลังเดินโดยต่อเนื่องเรื่อยมา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ก็ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 15ล้านบาท โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นทรงปั้นหยา สร้างอยู่บนเนื้อที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 182/17 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ 30 ก.ย. 2546 เสร็จสิ้นเมื่อ 13 ก.พ. 2548 และได้มีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ส.ค. 2548 โดยมีพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานwww.easy-hit-counter.com
www.easy-hit-counter.com
จำนวผูเข้าชม