พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์
ผบก.ภ.จว.ระนอง
เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์ ผบก.ภ.จว.ระนอง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 อ่านเพิ่มเติม...  
ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการตำรวจ

ตำรวจภูธรจังหวัดระนองร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
 อ่านเพิ่มเติม...  
ประธานแม่บ้านตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นางกษิรา ตันเพชรทองกุล ประธานแม่บ้านตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ ข้าราชการตำรวจหญิงร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยฯ
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการราชเดชระนอง

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จัดอบรมโครงการราชเดชระนอง
 อ่านเพิ่มเติม...  
พิธีวางพวงมาลาวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

วันที่ 25 พ.ค.58 พ.ต.อ.อนุสรณ์ งามชื่น รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง ร่วมวางพวงมาลาวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 18 มิ.ย. 57 ภ.จว.ระนอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการตำรวจสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2557
 อ่านเพิ่มเติม...  

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริจารเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ EOD ปัตตานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
สายด่วน รถหาย แจ้ง1192 หรือ ตรวจสอบข้อมูลรถที่ www.lostcar.go.th  
Website Counter
จำนวนผู้เข้าชม