พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์
ผบก.ภ.จว.ระนอง
เว็บไซต์พันธมิตร
หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรภาค 1-9
ภ.จว. ในสังกัด ภ.8
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  พล.ต.ต.นรินทร์  บุษยวิทย์    ผบก.ภ.จว.ระนอง   ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการในสังกัด ภ.จว.ระนอง
 อ่านเพิ่มเติม...  
ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการตำรวจ

ตำรวจภูธรจังหวัดระนองร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
 อ่านเพิ่มเติม...  
ประธานแม่บ้านตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นางกษิรา ตันเพชรทองกุล ประธานแม่บ้านตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ ข้าราชการตำรวจหญิงร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยฯ
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 18 มิ.ย. 57 ภ.จว.ระนอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการตำรวจสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2557
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 18 มิ.ย. 57 ภ.จว.ระนอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการตำรวจสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2557
 อ่านเพิ่มเติม...  
โครงการตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 18 มิ.ย. 57 ภ.จว.ระนอง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการตำรวจสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2557
 อ่านเพิ่มเติม...  

ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรกระบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
สายด่วน รถหาย แจ้ง1192 หรือ ตรวจสอบข้อมูลรถที่ www.lostcar.go.th  
Website Counter
จำนวนผู้เข้าชม